Wystąpienia pokontrolne rok 2019.

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych PSSE w Koninie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE w Koninie wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej. Pobierz wystapienie pokontrolne tutaj.

Planowanie budźetowe w 2019 roku. Wystąpienie pokontrolne tutaj


Wystąpienia pokontrolne rok 2018.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Pracy. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Epidemiologii. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.


Wystąpienia pokontrolne rok 2017.

Wystąpienie pokonrolne WPWIS z dnia 12.07.2017. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowe w Poznaniu. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.


Wystąpienia pokontrolne rok 2016.

Wystąpienie pokontrolne WPWIS z dnia 30.03.2016. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wystąpienie pokontrolne GIS z dnia 29.07.2016. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wystepienie pokontrolne WPWIS z dnia 08.08.2016. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.


Wystąpienia pokontrolne rok 2015.

Wystąpienie pokontrolne WPWIS z dnia 23.06.2015. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wystąpienie pokontrolne WPWIS z dnia 02.07.2015. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Wystąpienie pokontrolne GIS z dnia 03.07.2015. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Raport WPWIS z auditu z dnia 24.09.2015. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.


Wystąpienia pokontrolne rok 2013.

Protokół kontroli archiwum zakładowego Powiatowej Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 25.11.2013r. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 06.09.2013r. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 27.02.2013r. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 16.01.2013r. Pobierz wystąpienie pokontrolne tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 luty 2020 10:53 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:13 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 luty 2020 10:05 Super User