Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Koninie.

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Wystąpienia pokontrolne rok 2020.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Data Kontroli: 22.01.2020

1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wystąpienie pokontrolne tutaj

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 listopad 2019 22:31 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:14 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:14 Super User