Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Koninie.

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

Wystąpienia pokontrolne rok 2020.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Data Kontroli: 22.01.2020

1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wystąpienie pokontrolne tutaj

Jednostka przeprowadzająca kontrolę : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Data Kontroli: 28.05.2020

1) Kontrola wykonania decyzji nr MZ.5580.3.1.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

Protokół tutaj

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 listopad 2019 22:31 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 23:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:14 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 luty 2020 11:14 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 czerwiec 2020 09:23 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 czerwiec 2020 09:24 Super User