1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
 2. Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest miasto Konin, natomiast obszarem jej działania miasto Konin i powiat koniński.
 3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023931.
 4. Statut:
  • Zarządzenie Nr 262/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie > Czytaj tutaj...
  • Statut > Czytaj tutaj...
 5. Regulamin organizacyjny:
  • Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie > Czytaj tutaj...
  • Regulamin > Czytaj tutaj...
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 listopad 2019 09:27 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 listopad 2019 09:28 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 lipiec 2020 07:31 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 wrzesień 2020 06:19 Super User