Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 1. Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Epidemiologii (ON.E),
  2. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ),
  3. Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK),
  4. Sekcja Higieny Pracy (ON.HP),
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD),
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS);
 2. Oddział Laboratoryjny (OL), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody (OL.A),
  2. Sekcja Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Gleby (OL.B),
  3. Sekcja Schorzeń Jelitowych (OL.C),
  4. Sekcja Aparatury Specjalnej (OL.E);
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Ekonomiczna (OEA.E),
  2. Sekcja Administracyjna (OEA.A);
 4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ);
 5. Sekcja Organizacji i Statystyki (SO);
 6. Sekcja Kadr i Szkoleń (KS);
 7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK);
 8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP);
 9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (GSJ);
 10. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BHP);
 11. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (OC).
 12. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN).
 13. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 listopad 2019 10:41 Super User