DOTYCZY: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r. poz. 2004) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie zamieszcza informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

  • Pismo przewodnie tutaj
  • Wykaz środków podlegających ewidencji ilościowej – zał. nr 1
  • Wykaz środków trwałych – zał. nr 2
  • Wykaz pozostałych środków trwałych – zał. nr 3
  • Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego – zał. nr 4
  • Wykaz składników majątku ruchomego, o które występuje jednostka – zał. nr 5
  • Wniosek o dokonanie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego – zał. nr 6**


* tylko dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
** tylko dla osób fizycznych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 wrzesień 2020 06:50 Super User