Nieruchomości:

  1. ul. Staszica 16
    62-500 Konin
  2. ul. Noskowskiego 4
    62-510 Konin

Nieruchomość w pozycji 1. z księgą wieczystą nr 61096 jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Nieruchomość w pozycji 2. jest własnością Gminy Konin, pomieszczenia zajmowane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na podstawie umowy najmu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 listopad 2019 19:55 Super User