bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Koninie w 2018 r.

W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

LP Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
Wydział Kontroli Płatników Składek

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli ……. pobierz

27.03.-09.04.2018 r.
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Efektywność prowadzonego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności prozdrowotnej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych w przepisach.

Wystąpienie pokontrolne ….. pobierz

17.05.2018 r.
3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Oddział Higieny Pracy

Ocena pracowników/pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie.

Wystąpienie pokontrolne ….. pobierz

28.05.2018 r.

4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Oddział Epidemiologii

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji z zakresu epidemiologii w okresie od 01.01.2016 r. do 13.09.2018 r.

Wystąpienie pokontrolne …..pobierz

13.09.2018 r.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 12.10.2018
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 327