bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie uruchomiła elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza - to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie na platformie ePUAP to: /PSSE-Konin/skrytka

Pliki przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP nie mogą być większe niż 100 MB.

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej PSSE w Koninie

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP dostarczanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 15.02.2018
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 810