bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Oferty pracy

W O L O N T A R I A T

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie szuka wolontariuszy, którzy chcą zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej zwłaszcza w zakresie wykonywania badań i analiz fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Oferta skierowana jest do studentów (minimum II roku) i absolwentów szkół wyższych kierunków: chemia bądź technologia chemiczna. Minimalny okres odbywania wolontariatu wynosi 31 dni.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić załączony formularz aplikacyjny i przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62 – 500 Konin.

Wybrany kandydat o zakwalifikowaniu na wolontariat zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

Przed rozpoczęciem wolontariatu w PSSE w Koninie osoba zakwalifikowana powinna dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW oraz podpisać umowę o świadczeniu usług wolontariackich.

Formularz aplikacyjny na wolontariat > Pobierz...Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 12.02.2015
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 12.02.2015
Dokument oglądany razy: 3 722