bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE.
 3. Rejestry wydanych decyzji i postanowień.
 4. Powiatowy Wykaz Zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
 5. Powiatowy Rejestr Zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych.
 6. Rejestr nosicieli antygenu Hbs.
 7. Rejestr nosicieli wirusa HCV.
 8. Rejestr osób pokąsanych.
 9. Rejestr nosicieli chorób zakaźnych.
 10. Rejestr chorych zakaźnie i ich otoczenia.
 11. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella.
 12. Rejestry chorób zawodowych.
 13. Rejestr podmiotów wprowadzających do obrotu oraz stosujących substancje podlegające ograniczeniu.
 14. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 15. Wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie posiada archiwum zakładowe.
Dokumentacja wytworzona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje w/w Instrukcja.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 13.12.2011
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 798