bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zadania i kompetencje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  a) higieny środowiska,
  b) higieny pracy w zakładach pracy,
  c) higieny procesów nauczania i wychowania,
  d) higieny wypoczynku i rekreacji,
  e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
  f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

 2. wykonywanie czynności kontrolnych;
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 7. opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia
  oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 12. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.


Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 13.12.2011
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 874