bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie odbywa się w godzinach urzędowania tj.: od 7:25 do 15:00.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 1. w poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 16:00;
 2. w czwartek od godz. 09:00 do godz. 10:00.

w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski muszą zawierać:

 1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
 2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych:

 1. przyjmowanie do badań próbek wody, żywności i gleby:
  a) próbki wody: od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 14:00,
      – próbki do badań w kierunku Legionella sp. - do godz. 12:00,
  b) próbki żywności:
      – produkty trwałe: od poniedziałku do piątku od godz. od 7:30 – 14:00,
      – produkty nietrwałe: od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 14:00,
  c) gleba i osady ściekowe
      – próbki gleby i osadów ściekowych: od poniedziałku do środy w godz. od 7:30 –14:00,

 2. punkt przyjmowania próbek kału do badań:
  a) na nosicielstwo pałeczek Salmonella Shigella (przed podjęciem pracy): od poniedziałku do czwartku od 8:00 – 13:45,
  b) bakteriologiczne badanie kału od osób chorych: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 13:45,
  c) parazytologiczne badanie kału: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 12:00,
  d) badania skuteczności procesu sterylizacji:
       – Sporal A - od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 13:45,
       – Ampułkowe testy biologiczne:
  * Attesty i Biobrowne – poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 8:00 – 13:45,
  * SporView – od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 – 13:45.

Informacja
W uzasadnionych przypadkach termin oraz godziny przyjęcia próbek można uzgadniać osobiście bądź telefonicznie, z:

– Donatą Chmielewską – w sprawie przyjmowania do badań próbek wody, żywności i gleby tel.: 632439052.

– Danutą Pilarczyk – w sprawie przyjmowania próbek do badań w sekcji schorzeń jelitowych tel.: 632439052.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 13.12.2011
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 9 261