Załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie
odbywa się w godzinach urzędowania tj.: od 7:25 do 15:00.


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających
z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia PPIS
należy składać za pośrednictwem organu, który je wydał.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 16:00;
w czwartek od godz. 09:00 do godz. 10:00.
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przy ul. Staszica 16.

Przyjmowanie do badań próbek wody, żywności i gleby 

Rodzaj próbek 

Dni przyjęć Godziny przyjęć

 

 Próbki wody

 

 w kierunku bakterii Legionella

poniedziałek - środa 7:30 - 14:00
poniedziałek - środa do godz. 12:00

 Próbki żywności - produkty trwałe

 Póbki żywności - produkty nietrwałe

poniedziałek - piątek 7:30 - 14:00
poniedziałek - środa 7:30 - 14:00

 Próbki gleby i osadów ściekowych

poniedziałek - środa 7:30 - 14:00

Przyjmowanie próbek do badań w Sekcji Schorzeń Jelitowych

tel. 63 246 49 22

Rodzaj próbek 

Dni przyjęć Godziny przyjęć

  Kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella
 
   (badanie dla celów sanitarno-
epidemiologicznych)

poniedziałek czwartek 8:00 - 13:45

  Kał i wymazy z odbytu od osób z podejrzeniem
  zakażenia układu pokarmowego

poniedziałek środa 8:00 - 13:45
  Badania Nadzorowe poniedziałek środa 8:00 - 13:45

  Kał do badań parazytologicznych

poniedziałek czwartek 8:00 - 13:45

  Testy biologiczne do badania skuteczności sterylizacji:

  Sporal A

poniedziałek piątek
8:00 - 13:45

  Attesty i Biobrowne

poniedziałek środa,
piątek
8:00 - 13:45

  SporView, Steam oraz inne testy wymagające 24-godzinnej inkubacji (wg danych producenta)

poniedziałek czwartek 8:00 - 13:45

  Kleszcze (badanie kleszczy na obecność krętków Borrelia przy użyciu szybkiego testu (immunologicznego)

poniedziałek piątek  8:00 - 13:00

Uwaga! 

W uzasadnionych przypadkach termin oraz godziny przyjęcia próbek można uzgodnić osobiście bądź telefonicznie.