Organizacja

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 1. Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Epidemiologii (ON.E),
  2. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ),
  3. Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK),
  4. Sekcja Higieny Pracy (ON.HP),
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD),
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS);
 2. Oddział Laboratoryjny (OL), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody (OL.A),
  2. Sekcja Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Gleby (OL.B),
  3. Sekcja Schorzeń Jelitowych (OL.C),
  4. Sekcja Aparatury Specjalnej (OL.E);
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA), w skład którego wchodzą:
  1. Sekcja Ekonomiczna (OEA.E),
  2. Sekcja Administracyjna (OEA.A);
 4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ);
 5. Sekcja Organizacji i Statystyki (SO);
 6. Sekcja Kadr i Szkoleń (KS);
 7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK);
 8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP);
 9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (GSJ);
 10. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BHP);
 11. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (OC).
 12. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN).
 13. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz
 
Główny Księgowy
Anna Brzózka-Nowak

Kierownicy komórek organizacyjnych wchodzących, w skład urzędu > wylaz do pobrania tutaj.